Անկախ աուդիտի եզրակացություն

Աուդիտորական հաշվետվություն 2020